Menu
eng srp

Vlasnički paket u preduzeću "Volans Design Hub" - Beograd

Decembar, 2021

4Waters je u sklopu proširenja poslovnih aktivnosti, preuzeo deo vlasničkog paketa u preduzeću "Volans Design Hub" - Beograd. Time je otpočela realizacija dugoročnih poslovnih planova za nastup na inostranim tržištima.


Takođe će se u narednom periodu obezbediti značajno povećanje učešća domaćih projektanata u realizaciji projekata sa međunarodnim karakterom.