Menu
eng srp

Usluge

Kompanija 4 Waters d.o.o. može ponuditi različite vrste inženjerskih usluga u sledećim oblastima:


priprema vode za piće (Postrojenja za pripremu pitke vode / Pumpne stanice pitke vode)

komunalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (svi tipovi Postrojenja: Konvecionalna, SBR, MBBR, MBR, itd.)

industrijska postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz tehnoloških procesa

priprema vode za tehničku upotrebu (kotlovska voda, rashladna voda, demineralizovana voda, itd.)

projektovanje/modelovanje kanalizacionih sistema / pumpne stanice za otpadnu vodu

industrijski cevovodi – 3D modelovanje

javna infrastruktura

projektovanje stambeno-poslovnih objekata

energetski pregledi objekata i izrada elaborata energetske efikasnosti

tehnički gasovi / komprimovani vazduh

postrojenja za razlaganje vazduha na frakcije

rashladne kule / rashladni sistemi

deponije / transfer stanice za komunalni otpad

Naše usluge obuhvataju:


priprema svih nivoa projektno-tehničke dokumentacije, prema srpskom zakonodavstvu, od Idejnog Rešenja do Projekta za Izvođenje, uključujući i Projekte izvedenog stanja / objekta

konsultantske usluge u ishodovanju svih dozvola prema Zakonu o planiranju i izgradnji

projektni menadžment

nadzor nad izvođenjem radova / vođenje gradilišta

obezbeđivanje lokalnih eksperata za projekte koje finansiraju međunarodne finansijske organizacije ili Evropska Unija

organizacija redovnih i vanrednih servisnih aktivnosti za Postrojenja za pripremu vode i preradu otpadnih voda