Menu
eng srp

Reference

U proteklom periodu kompanija 4Waters d.o.o. stekla je reference u pripremi projektne dokumentacije za komunalna i industrijska postrojenja za tretman otpadnih voda, postrojenja za pripremu vode za piće, reference u vršenju nadzora nad građevinskim i mašinskim radovima, reference u pružanju različitih konsultantskih usluga vezano za mašinske, građevinske i elektro radove, kao i reference u pružanju konsultantskih usluga za potrebe pripreme Studija opravdanosti i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu i vršenju tehničke kontrole projektne dokumentacije.

Takođe 4W je uspešno vodio i realizovao Projekte iz drugih inženjerskih oblasti, naime iz oblasti javne infrastrukture, zgradarstva (projektovanje stambenih objekata/kompleksa), kao i iz oblasti procesne industrije.

Inecon d.o.o. Beograd / Froneri Adriatic

Srbija, 2022 - u toku

Projekat hidrotehničkih instalacija za potrebe dogradnje i rekonstrukcije fabrike prehrambenih proizvoda “Froneri” u Staroj Pazovi


Zadaci - Svi nivoi projektno-tehničke dokumentacije za hidrotehnički deo i za sistem procesne vode

Opština Požega

Srbija, 2021 - u toku

Projekat Transfer stanice za komunalni otpad za opštine Požega, Arilje, Kosjerić i Lučani


Zadaci - Svi nivoi projektovanja, od Idejnog rešenja do Projekta za izvođenje (tehnološki deo, arhitektura, elektro deo)

SMURFIT KAPPA d.o.o. Beograd

Srbija, 2020 - u toku

Industrijski PPOV


Zadaci - Priprema tehničke dokumentacije za sve nivoe projektovanja (Idejno rešenje/Idejni projekat, Projekat za građevinsku dozvolu, Projekat za izvođenje)

UTVING VS d.o.o. Beograd / Eptisa

Srbija, 2021 - u toku

Postrojenje za preradu / pripremu pitke vode "Jezero" (1m3/s) – "Makiš"


Zadaci - Pregled postojeće projektno-tehničke dokumentacije, izrada Idejnog projekta za unapređenje/dogradnju postrojenja, priprema tenderske dokumentacije, podrška PIU, nabavka radova i nadzor radova

Napomena: Finansirano od strane EBRD-a

Ehting d.o.o. Beograd / Metito

Srbija, 2021 - u toku

PPOV Zrenjanin (88.000 ES)


Zadaci - Projektovanje elektro dela PPOV-a uključujući telekomunikacione i I&C instalacije (sistem za detekciju požara, sistem za detekciju gasa, telefonski i mrežni sistem, sistem video nadzora i sistem kontrole pristupa i instalacije) plus projekat konstrukcije za objekte postrojenja (građevinski deo projekta)

Napomena: DBOT Projekat

UNIHA Wassertechnologie GmbH

Srbija, 2021 - u toku

Postrojenje za pripremu pitke vode (PPV) Kikinda (150 l/s)


Zadaci - Detaljno mašinsko projektovanje postrojenja, uključujući 3D modeliranje

Messer Tehnogas d.o.o.

Srbija, 2021 - u toku

ASU 3 – Bor


Zadaci - Pružanje inženjerskih usluga - Upravljanje izgradnjom Postrojenja za razlaganje vazduha na frakcije - ASU 3 u pogonu Messer Tehnogas u Boru

Lindner d.o.o. Beograd

Srbija, 2020 - u toku

Projektne usluge za projekat "Vila Banjica", urbanistička parcela 5 i urbanistička parcela 6


Zadaci:

- Idejno rešenje (IDR) za UP 6

- Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za UP 5 i UP 6

- Projekat za izvođenje radova (PZI) za UP 5 I UP 6

Napomena: 4 Waters je angažovan na izradi celokupne projektne dokumentacije po specijalnostima, uključujući i arhitektonski deo za obe parcele

Energoprojekt industrija AD, Beograd

Gana, 2021

UV dezinfekcija glavnog skladišta / rezervoara hladne vode za fabriku lekova u Temi

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Serbia / Stellantis

Kragujevac, Srbija, 2020

PPOV "Katak I", "Katak II" i "Katak III"


Zadaci - Inženjerske usluge - Pružanje usluga redovnog i vanrednog održavanja uređaja/opreme za prečišćavanje otpadnih voda u FCA Kragujevac - Produženje ugovora na naredne 2 godine

JKP "Drugi Oktobar"

Vršac, Srbija, 2019-2020

Postrojenje za pripremu vode za piće za opštinu Vršac, kapaciteta 300l/s


Zadaci - Inženjerske usluge - Pružanje usluga redovnog i vanrednog održavanja opreme postrojenja za pripremu pitke vode Pavliš – Vršac

TAHAL B.V.

Srbija, 2019-2021

Izrada projektne dokumentacije za Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije


Zadaci - Priprema projektno-tehničke dokumentacije za sledeća Postrojenja po opštinama:

- svi nivoi projektne dokumentacije (od Idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za PPOV Pećinci, kapaciteta 8.800ES

- svi nivoi projektne dokumentacije (od Idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za PPOV Lapovo, kapaciteta 10.000ES

- studija opravdanosti, kao i svi nivoi projektne dokumentacije (od Idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za PPOV Bela Palanka, kapaciteta 10.000ES

- studija opravdanosti, kao i svi nivoi projektne dokumentacije (od idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za prečišćavanje otpadnih voda Bačka Palanka, kapaciteta 50.000ES sa uklanjanjem nutrijenata i anaerobnom razgradnjom mulja uz korišćenje biogasa

- studija opravdanosti, kao i svi nivoi projektne dokumentacije (od idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za PPOV Apatin, kapaciteta 28.000ES sa uklanjanjem nutrijenata i anaerobnom razgradnjom mulja uz korišćenje biogasa

- studija opravdanosti, kao i svi nivoi projektne dokumentacije (od Idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za PPOV Priboj, kapaciteta 20.000ES sa uklanjanjem nutrijenata

Messer Tehnogas doo, Beograd

Smederevo, Srbija, 2019

Postrojenje za razlaganje vazduha na frakcije (ASU) Smederevo


Zadaci - Projekat postojećeg stanja cevovoda za instrumentalni azot i izrada P&ID dijagrama za "stari" deo Postrojenja

Messer Tehnogas doo, Beograd

Beograd, Srbija, 2019

Postavljanje nove kolone za utečnjavanje azota i kiseonika u Postrojenju za razlaganje vazduha (ASU) Smederevo


Zadaci - Svi nivoi projektne dokumentacije u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije

Ehting doo, Beograd

Beograd, Srbija, 2019

Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda za Mokrin – "PPOV Mokrin" (6.000 ES, MBR) plus vakuum stanice


Zadaci - Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda za Mokrin – "PPOV Mokrin" (6.000 ES, MBR) plus vakuum stanice

Ehting doo, Beograd

Beograd, Srbija, 2019

Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Čačak - "PPOV Čačak" (96.000 ES)


Zadaci - Izrada hidrotehničkog i elektro dela (plus automatizacija) za sve nivoe projektne dokumentacije, kao i Projekta pristupnih saobraćajnica

Konzorcijum: p2m berlin GmbH & Ehting doo, Beograd

Beograd, Srbija, 2019

Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda "Batajnica"


Zadaci - Izrada Studije opravdanosti, Studije procene uticaja na životnu sredinu i svih nivoa projektne dokumentacije, uključujući i pripremu tenderske dokumentacije

Napomena: Finansirao EBRD

Vodotehnika doo, Beograd

Beograd, Srbija, 2019

Vodovod "Riđake-Skupljen-Provo"


Zadaci - Projekat elektroinstalacija i automatizacije – PGD

Energoprojekt industrija AD, Beograd

Beograd, Srbija, 2019

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Aerodrom Nikola Tesla


Zadaci - Svi nivoi projektne dokumentacije u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije

Lindner doo, Beograd

Luštica – Herceg Novi, Crna Gora, 2019

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za potrebe luksuznog hotelskog kompleksa Auberge - Luštica, kapaciteta 400m3/dan


Zadaci - Svi nivoi projektne dokumentacije u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore

Aqualia infraestructuras doo Beograd - Vračar

Vršac, Srbija, 2019

Postrojenje za pripremu vode za piće za opštinu Vršac, kapaciteta 300l/s (PPV Pavliš, 200l/s + 100 l/s)


Zadaci - Inženjerske aktivnosti vezano za procesni, mašinski, građevinski, arhitektonski, elektro deo i SCADA u ime Aqualia-e tokom probnog rada Postrojenja

Messer Tehnogas doo, Beograd

Smederevo, Srbija, 2019

Postrojenje za razlaganje vazduha (ASU) Smederevo


Zadaci - Postojeće stanje svih procesnih cevovoda i izrada P&ID dijagrama za "stari" deo postrojenja

Nectar doo, Bačka Palanka

Bačka Palanka, Srbija, 2018

Rekonstrukcija razvoda pitke vode u fabrici sokova NECTAR, Bačka Palanka


Zadaci - Snimanje izvedenog stanja instalacija, kompletno pre-projektovanje Sistema za distribuciju vode za piće (zamena postojećih cevovoda prohromskim)

Aqualia infraestructuras doo Beograd - Vračar

Vršac, Srbija, 2018

Postrojenje za pripremu vode za piće Vršac, kapaciteta 300l/s (PPV Pavliš)


Zadaci:

- upravljanje izgradnjom Postrojenja

- izrada Uputstava za rukovanje i održavanje Postrojenja

Napomena: Projekat finansiran od strane KfW

Studio Structura, Beograd

Sremska Mitrovica, Srbija, 2018

Mašinske instalacije tehničkih gasova (He, O2, N2), rashladne i demi vode sa Postrojenjem za pripremu demi vode - Fabrika MODINE, Sremska Mitrovica


Zadaci - Izrada projekta za izvođenje

Mašinoprojekt Kopring, Beograd

Beograd, Srbija, 2018

PPOV za Aerodrom "Nikola Tesla", kapacitet 6.000PE


Zadaci - Idejno rešenje postrojenja sa MBR tehnologijom i ponovnom upotrebom prečišćene vode

PC Art, Beograd

Beograd, Srbija, 2018

Rekonstrujcija podzemne javne garaže "Pionirski park"


Zadaci - Izrada projekta za izvođenje – Konstrukcija, Instalacije telekomunikacija, Elektro instalacije i Mašinske instalacije

Aqualia infraestructuras doo Beograd - Vračar

Vršac, Srbija, 2018

Postrojenje za pripremu vode za piće za opštinu Vršac, kapacitet 300l/s (PPV Pavliš)


Zadaci - Konsultantske usluge, kao i pružanje inženjerskih usluga – Menadžer gradilišta ispred Izvođača radova i pružanje usluga licenciranih izvođača

Napomena: Projekat finansiran od strane KfW

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Srbija

Kragujevac, Srbija, 2018

PPOV "Katak I", "Katak II" i "Katak III"


Zadaci - Redovno i vanredno servisiranje mašinske i elektro opreme postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

P2M Berlin GmbH

Kostolac, Srbija, 2017-2022

Nadzor nad izgradnjom i puštanjem u rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u TE Kostolac B u Republici Srbiji – "Fidic inženjer"


Zadaci - Obezbeđenje "ključnog" / glavnog eksperta – Rukovodilac tima za "FIDIC Inženjer-a"

Napomena: Projekat finansira EUD

Evergreen for Development B.V.

Danilovgrad, Crna Gora, 2017

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Danilovgrad, kapaciteta 6.000PE


Zadaci - Konsultantske usluge – Priprema tehničkog dela ponude (Tender design), kontakt sa lokalnim dobavljačima opreme, procena investicionih i operativnih troškova

Hidromreža, Zaječar

Sokobanja, Srbija, 2017

Rekonstrukcija i dogradnja Postrojenja za pripremu vode za piće – Sokobanja


Zadaci - Izrada projekta konstrukcije za objekte: Flokulator, Taložnik i Brzi filter, kao i projekta rekonstrukcije objekta "Spori filter"

Lindner doo, Tivat

Tivat, Crna Gora, 2017

Porto Montenegro objekti na parcelama 1-5b i 1-14


Zadaci - Kalkulantske usluge, provera predmera iz Glavnog projekta za potrebe gradnje

Lindner doo, Beograd

Prag, Češka, 2017

"The Oaks" luksuzni apartmanski kompleks


Zadaci - Kalkulantske usluge, provera predmera iz glavnog projekta za potrebe gradnje

Mace doo, Beograd

Beograd, Srbija, 2017

Studija opravdanosti za TE GACKO II


Zadaci - Tehnička kontrola Studije opravdanosti

Ehting doo, Beograd

Šid, Srbija, 2017

Projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije kompleksa "Victoria Oil" u Šidu


Zadaci - Izrada tehnološkog i mašinskog dela projekta

Aqualia infraestructuras doo Beograd - Vračar

Vršac, Srbija, 2017

Postrojenje za pripremu vode za piće za opštinu Vršac, kapacitet 300l/s (PPV Pavliš)


Zadaci - "Stress" analiza cevovoda i projektovanje oslonaca za sve cevovode

Voding-92

Beograd, Srbija, 2017

Stanica za podizanje pritiska "Boleč" i delovi saobraćajnica U1 i U2 sa pripadajućom infrastrukturom za IKEA centar Beograd


Zadaci - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu

Evergreen for Development B.V.

Raška, Srbija, 2017

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za Rašku, kapaciteta 16.500PE


Zadaci - Konsultantske usluge – Priprema tehničkog dela ponude (Tender design), kontakt sa lokalnim dobavljačima opreme, procena investicionih i operativnih troškova

Louis Berger

Turska, 2016-2017

"Tehnička pomoć za procenu vodnih resursa i Postrojenja za tretman vode za više lokacija u Turskoj"


Zadaci - Izrada Idejnih rešenja i Idejnih projekata za 6 Postrojenja za pripremu pijaće vode:

- rekonstrukcija i dogradnja PPV Aksaray, kapaciteta 500l/s

- PPV New Hacibaba u Gazientepu, kapaciteta 2.000l/s

- dogradnja PPV Beypazari, kapaciteta 60l/s

- rekonstrukcija PPV Isparta, kapaciteta 1.000l/s

- rekonstrukcija i dogradnja PPV Eskisehir, kapaciteta 3.700l/s/p>

- PPV Keban, kapaciteta 14l/s

Napomena: Projekat finansira EC

Aquafluent (for WTE)

Radoviš, Makedonija, 2016

Osnovni i Glavni projekat Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Radoviš, Makedonija, kapaciteta 25.000 PE


Zadaci - Izrada mašinskog dela projekta

Aquafluent (for WTE)

Kičevo, Makedonija, 2016

Osnovni i Glavni projekat Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Kičevo, Makedonija, kapaciteta 32.000 PE


Zadaci - Izrada mašinskog dela projekta

Aquafluent (for WTE)

Strumica, Makedonija, 2016

Osnovni i Glavni projekat Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Strumica, Makedonija, kapaciteta 54.000 PE


Zadaci - Izrada mašinskog dela projekta

Rudarsko-geološki fakultet - Beograd

Prahovo, Srbija, 2016

Sistem za transport otpadne vode iz fabrike Fluorne kiseline do nove deponije fosfo-gipsa sa pumpnom stanicom za procedne vode (kapacitet 210m3/h), ELIXIR Prahovo, Srbija


Zadaci - Izrada mašinskog dela projekta

Evergreen for Development B.V.

Novi Sad, Srbija, 2016

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz mesnoprerađivačke industrije – NEOPLANTA, Novi Sad


Zadaci - Konsultantske usluge – Priprema tehničkog dela ponude (Tender design), kontakt sa lokalnim dobavljačima opreme, procena investicionih i operativnih troškova