Menu
eng srp

Potpisivanje novog ugovora o pružanju usluga redovnog i vanrednog servisiranja opreme u FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Srbija

Decembar, 2019

Potpisivanjem Ugovora za pružanje usluga redovnog i vanrednog servisiranja opreme na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda - WWTP "KATAK", nastavlja se višegodišnja saradnja između 4 Waters i FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) SRBIJA iz Kragujevca. Ugovor je sklopljen na period od dve godine.