Menu
eng srp

Snimanje postojećeg stanja procesnih linija postrojenja za instrumentalni vazduh i azot

Septembar, 2019

Po završetku izrade tehnoloških šema (P&ID dijagrama) postojećih instalacija na postrojenju za razlaganje vazduha na frakcije Messer Smederevo, kompanija Messer Tehnogas A.D. nam je poverila i izradu tehnoloških šema (P&ID dijagrama) svih procesnih linija postrojenja za instrumentalni vazduh i azot za zaptivanje.


Obzirom da je u pitanju stari deo postrojenja za koji ne postoji dokumentacija u digitalnom format, kao i da su tokom godina eksploatacije vršene brojne modifikacije na postojećim instalacijama, prvi deo zadatka je detaljno snimanje postojećeg stanja.