Menu
eng srp

Poslovno-tehnička saradnja sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu

Mart, 2022

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je u toku procedura potpisivanja Ugovora o poslovno-tehniškoj saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.


Cilj sporazuma/ugovora je povezivanje institucija visokog obrazovanja i privrede u svrhu unapređenja nauke, inovacije i tehnološkog razvoja kroz sprovođenje konkretnih aktivnosti koje imaju obrazovnu, primenjenu i razvojnu dimenziju.