Menu
eng srp

Izrada projektno tehničke dokumentacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda fabrike papira

Septembar, 2020

Stručni tim 4W zajedno sa svojim dugogodišnjim partnerom Servo Mihalj inženjering angažovan je od strane Smurfit Kappa d.o.o. Beograd na izradi projektno tehničke dokumentacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda iz procesa proizvodnje ambalažnih papira.


U pitanju je najstarija fabrika papira u Srbiji, a zahtevani obim projektno tehničke dokumentacije će obuhvatiti sve korake projektovanja od izrade Idejnog rešenja do izrade Projekta za izgradnju.