Menu
eng srp

Izrada projektno tehničke dokumentacije za 6 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Septembar, 2019

Naš stručni tim je angažovan od strane Tahal Group B.V. na izradi projektno tehničke dokumentacije za šest postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Zahtevani obim projektno tehničke dokumentacije obuhvata sve korake projektovanja od izrade Studije izvodljivosti do izrade Projekta za izgradnju. Lokacije budućih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su: Bačka Palanka, Bela Palanka, Lapovo, Pećinci, Priboj i Apatin. Celokupan projekat je finansiran od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.