Menu
eng srp

Konsalting u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

April, 2019

Zahvaljujući velikom praktičnom iskustvu i konstantnom usavršavanju naših zaposlenih, na osnovu stečenog svetski priznatog sertifikata izdatog od strane Quality Austria Center, proširili smo dosadašnji obim konsultantskih usluga i na oblast bezbednosti i zdravlja na radu, a sve u skladu sa zahtevima najvažnijih standarda za sisteme menadžmenta.