header>
Menu
eng srp

Izrada elektro dela projektno tehničke dokumentacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Čačku

Jul, 2019

Još jedan Ugovor sa firmom Ehting d.o.o. Beograd koji se odnosi na izradu elektro dela projekta za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, sada za grad Čačak do nivoa Idejnog projekta i izradu elektro dela projekta za pripadajuće pumpne stanice postrojenja do nivoa Projekta za izvođenje.