Menu
eng srp

ASU 3 – Pogon u Boru

Oktobar, 2021

U okviru usluga koje pruža, 4 Waters je otpočeo upravljanje izgradnjom Postrojenja za razlaganje vazduha na frakcije - ASU 3 u pogonu Messer Tehnogas u Boru.